Vår Cookie Policy

Handlahallbart.se använder sig av cookies. När du besöker handlahallbart.se, kan därför information lagras på din dator så att Handla Hållbart kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (tex. dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till handlahallbart.se. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.

De cookies Handla Hållbart använder sig av används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på vår webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografisk profilering i syfte att förbättra våra tjänster till konsument. Handla Hållbart kan även använda sig av så kallade web beacons (eller ”pixel tags”) i samband med besök på vissa av webbsidor. Handla Hållbart använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen utan Web beacons används för att räkna besökare på en viss webbsida och/eller för tillgång till vissa cookies.  Även denna information används för att förbättra våra tjänster. Web beacons samlar i normala fall inte in någon annan information än den som din webbläsare ger som en standardinställning vid varje slag av internetkommunikation. 

Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacon, det kan dock medföra att du stöter på problem med funktionaliteten på handlahallbart.se. En web beacon kan emellertid fortsätta att samla in information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara särpräglad. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon.