Information från OneMed gällande aktuell situation kring Corona

Coronavirusets (2019-nCoV) utbrott och spridning har skapat en situation där den globala efterfrågan av medicinsk skyddsutrustning ökat väsentligt. Samtidigt är det störningar i produktionen av dessa produkter då de produceras i länder och regioner som drabbats hårt av Corona-situationen samt att vissa länder inför restriktioner kring export av skyddsutrustning. 

Fortsatt en tuff situation gällande artiklar direkt kopplade till covid-19 i närtid. Vi ser dock en viss förbättring på medellång sikt gällande vissa produktgrupper vilket kan ses i den uppdaterade statustabellen nedan som även ger vår forecast på kommande månaders situation. I de fall vi finner alternativa leverantörer och produkter så kommer vi fortsatt diskutera med våra kunder om vi ska välja att agera på de möjligheter som uppstår, även om kostnaderna är högre än de normala marknadspriserna samt att betalningsvillkoren ser annorlunda ut än de brukar.

Alla beställningar av Corona-specifika produkter kontrolleras före tilldelning sker. Detta görs för att säkerställa att de volymer som finns tillgängliga inte försvinner på ett fåtal stora beställningar. Denna automatiska kontroll av beställningar kan leda till mindre, eller till och med annullerade, ordrar jämfört med efterfrågade/beställda volymer.

Vår bedömning för veckan är känslig för ytterligare exportrestriktioner eller liknande inblandning från länder eller regioner som vill kontrollera flödena av skyddsutrustning. 

Vi uppskattar fortsatt den konstruktiva dialog vi har med både kunder och leverantörer och vi gör allt vi kan för att stödja våra kunder i deras samhällsbärande uppdrag.

Dela detta inlägg