Kort om oss: Kronägg såg dagens ljus redan 1932 och förknippas i första hand med ett traditionellt ägg i skal. Men det är mycket mer än så, Kronägg erbjuder också ett stort sortiment bestående av förädlade äggprodukter. De senaste tillskotten är Helt Ärligt äggpulver, äggvitepulver och bars.

Vårt hållbarhetsarbete: 100 % KLIMATKOMPENSERADE ÄGG GÖR SKILLNAD

Bra blir bättre. Klimat och hållbarhet blir allt viktigare för oss alla, inte minst när det handlar om att välja mat. Ägget har en låg klimatpåverkan i förhållande till det höga näringsinnehållet, det beror till stor del på att hönorna är skickliga på att omvandla foder till färdigt livsmedel. Livscykelanalyser för animaliska livsmedel visar att ägg har en lägre klimatpåverkan än exempelvis rött kött och mjölk om man tar hänsyn till livsmedlens innehåll av protein och näringsämnen. Genom att välja rätt sorts mat, mat som producerats på ett klimateffektivt sätt, kan du göra en viktig insats för att minska växthuseffekten.

Vi tillsammans har ett stort ansvar att ständigt göra vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck så långt det är möjligt. Därför började vi med att identifiera och beräkna utsläppen från produktion till butik för att få svar på var utsläppen uppstår och hur stora de är för att sedan vidta åtgärder. Några exempel där vi redan nu skärpt vårt klimatarbete är att vi använder återvinningsbara material i förpackningar och emballage, installation av förnybar energiförsörjning i packanläggningar samt satsningar på klimateffektiv logistik.

Detta hindrar inte oss från att fortsätta göra äggen ännu bättre ur ett klimatperspektiv.

Väljer du ägg märkta med vår klimatsymbol på förpackningen kan du vara säker på att de är 100% klimatkompenserade.