Kort om oss: Kronfågel är Sveriges marknadsledare inom kyckling med flera stora varumärken. Allt vi gör utgår från dina behov av bekväm, nyttig och god mat. Vårt uppdrag är att ge matupplevelser som gör gott för både människan och planeten. Vi gör detta genom att ta tillvara våra medarbetares kreativitet och matkunskap i arbetet mot ständigt bättre produkter.

Vår vision ”En bättre kyckling för ett bättre liv” sammanfattar varför Kronfågel finns – att med vår produkt skapa förutsättningar för en välmående värld. För människan, djuren och klimatet.

Kyckling från Kronfågel är alltid 100% svensk kyckling, uppfödd på någon av våra gårdar. Till grund för allt vårt arbete ligger svensk djurskyddslagstiftning och branschorganisationen Svensk Fågels djuromsorgsprogram

Vårt hållbarhetsarbete: Kronfågel arbetar varje dag för att göra skillnad och främja välmåendet av människan, kycklingen och planeten.

Sverige har vi en av världens striktaste djurskyddslagar. På Kronfågel försöker vi göra ännu mer för att se till så att vår kyckling mår så bra som möjligt – från kvaliteten i foder till värphönornas välmående.

Kycklingen:

Kronfågels utgångspunkt är att varje kyckling ska må bra och födas upp i en god miljö. God djurvälfärd är en självklarhet för Kronfågel av etiska skäl, men också för att det är direkt kopplat till kvalitet. Med rätt stallmiljö och rätt foder håller sig kycklingen frisk, och den kan tillgodogöra sig näring och energi på bästa sätt.

  1. Våra uppfödare kontrollerar dagligen kycklingarnas hälsa, och stallmiljön mäts efter ett antal nyckeltal.
  2. Vi använder inte antibiotika i förebyggande syfte under uppfödningen.
  3. Vårt foder sammansätts med en noggrann planering av råvaror.

Människan:

En av kärnpunkterna i vårt arbete för social hållbarhet är människans hälsa. Kronfågel har därför en gedigen testningsprocess av våra produkter för att de inte ska bära någon smitta och vara hälsosamma. Genom innovativa produkter vill Kronfågel inspirera till en mer hållbar livsstil och förenkla matlagning för människor.

  1. Våra produkter ska bidra och inspirera till en hållbar och hälsosam livsstil
  2. Vi arbetar för att främja ett gott arbetsklimat och en god kultur.
  3. Vi har en leverantörsuppförandekod för att säkerställa goda relationer och en god affärsetik.

Planeten:

Det är en självklarhet för Kronfågel att ta hand om vår planet. Vår långsiktiga ambition är att bli en helt fossilfri verksamhet. Kronfågel arbetar systematiskt med att förbättra anläggningens energieffektivisering genom exempelvis värmecirkulering.

  1. Klimatsmart och resurseffektiv produktion, vilket omfattar alla delar i värdekedjan, från uppfödning till förädling
  2. Hållbara förpackningar
  3. Minskat matsvinn

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete: https://www.kronfagel.se/hallbarhet/