Nytt avtal med AddSecure

AddSecure erbjuder digitala säkerhetslösningar. Bland annat Skolsäkerhet och Personsäkerhet. ”Skolsäkerhet” som är en säker, flexibel och tillförlitlig kommunikationslösning, som kan hantera och reagera på alla typer av alarm. ”Personsäkerhet” riktar sig mot yrkesgrupper som har en ökad risk för att utsättas för hot och våld. Det kan vara ensamarbeten där man plötsligt hamnar i en utsatt situation. Eller yrken där hot dessvärre är återkommande inslag. Larmen kan triggas manuellt från mobila personlarm, stationära larmpaneler eller automatiskt från andra larmsystem. Addsecure säkerställer att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt och att rätt åtgärder och säkerhetsnivåer aktiveras.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email