Kort om oss: Vi är stolta över att våra produkter serveras i alla typer av kök, från skolmatsalen till finkrogen och allt däremellan. Även om vi har funnits i snart 100 år så är vi snabba med att förse den svenska foodservice-marknaden med lösningar och kvalitetsprodukter. Vårt fokus är att tänka på dig som arbetar professionellt med mat! Det kan vara att lansera efterfrågade råvaror men det kan likaväl vara att lösa ett problem eller tillgodose ett behov genom produktutveckling. Som att snabba upp tråkiga eller bökiga arbetsmoment i köket, förbättra ergonomi, minska svinn eller att underlätta återvinning av material.

Vårt hållbarhetsarbete: Vi på Tage Lindblom har en ambition att driva vårt företag på ett sätt där vi inte bara tillfredsställer dagens behov utan även tar ansvar för kommande generationer. Därför är hållbarhet en viktig fråga för oss. Vi kan på så sätt bidra till en positiv förändring i Sverige och vår omvärld. Ekologisk hållbarhet – till största delen förknippat med miljörelaterade frågor. Vi ska värna om miljön och vår omgivning. Social hållbarhet – berör frågor som är kopplade till levnads- och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, hälsa, rättvisa, oklanderliga arbetsvillkor och besläktade ämnen. Ingen ska behöva fara illa vid produktion av våra produkter. Ekonomisk hållbarhet – handlar till stor del om effektivt resursutnyttjande som också är ekologiskt och socialt hållbart. Vi ska ständigt vidareutveckla vårt företag och utnyttja resurserna allt mer effektivt, utan att det sker på bekostnad av vårt ekologiska- och sociala ansvarstagande.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete: www.tagelindblom.se