Vår Personuppgiftspolicy

För Handla Hållbart i Sverige AB är personlig integritet viktigt. Handla Hållbart i Sverige AB förbinder sig att följa Personuppgiftslagen (PuL) vars syfte är att skydda Konsumenternas personliga integritet. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi använder personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

På vår hemsida och Inköpsportal kommer du som kund att behöva uppge nödvändiga personuppgifter för att kunna genomföra köp och få tillgång till informationsmaterial gällande våra leverantörer. I samband med att du väljer att skicka dina personuppgifter eller när du ansluter dig som Användare hos Handla Hållbart i Sverige AB samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL), samt att du eventuellt kommer att erhålla nyheter och erbjudanden via e-post.

Handla Hållbart i Sverige AB behandlar endast nödvändiga personuppgifter som Namn, Adress, Postadress, Mobilnummer, E-postadress, Arbetsgivare samt i vissa fall personliga inloggningsuppgifter hos våra leverantörer. Syftet med vi sparar och behandlar personuppgifter är för att kunna hålla ett kundregister, möjliggöra löpande kontakt genom exempelvis nyhetsbrev samt att informera våra leverantörer och samarbetspartner för att kunna hålla en relevant kommunikation med er som Användare av vår tjänst.

I samband med att ett företag ansluter sig till oss som Användare så tecknas ett Personuppgiftsbiträdesavtal.

Vid frågor:
Kontakta oss på 08-26 42 26 eller E-post: info@handlahallbart.se