Information från AllOffice gällande aktuell situation kring Corona

Prisjustering på engångshandskar, skyddsutrustning och desinfektionsprodukter med anledning av Covid-19. 

Vi vill börja med att tacka för gott samarbete och tålamod under den senaste tiden. Vi är ledsna för att vi inte kan leverera allt som kommit beställningar på eller ge mer precis leveransinformation. 

Våra leverantörer jobbar för högtryck för att producera efterfrågade produkter. Utdrag från en av våra stora leverantörer på desinfektionsprodukter: 

Även om vår produktionskapacitet nyttjas maximalt kan vi inte möta den enorma efterfrågan som nu råder. Beställnings-volymerna är mångdubbla mot normalt.  För att öka produktionskapaciteten medverkar vi nu till att ställa om tre olika produktionsanläggningar i Dalarna, Stockholm respektive Skåne. Från april tillverkar dessa nya enheter DAX Handtvål och DAX Handdesinfektion. Fördelen är att vi kan öka utbudet märkbart, men till en något högre kostnad än på våra egna enheter.  Vi har minimala lager och köper idag etanol, isopropanol, flaskor, pumpar och andra komponenter till dagliga marknadspriser. Det råder brist på flera av dessa insatsvaror, och som ett resultat upplever vi påtagliga prisökningar. Nedan visas prisutveckling på etanol de senaste sex månaderna, som ett exempel. Att priset på isopropanol i år stigit 233% i år är ett annat exempel.

Mot bakgrund av ovan och den situation som råder idag på grund av pandemin Covid-19, är det nödvändigt för AllOffice att justera priserna. De nya priserna träder ikraft 20 april 2020. 

Det är viktigt för oss att betona att denna ökning inte är avsedd att öka våra egna marginaler utan endast för att täcka högre inköpspriser samt hanteringskostnader.   Då situationen uppstått till följd av Covid-19 hoppas vi att denna åtgärd blir tillfällig.  Om råvarupriser förändras avsevärt kommer vi att justera våra priser igen med kort varsel både upp och ner.

AllOffice prioriterar sjukvården, äldreomsorgen och andra utsatta områden för kommande leveranser.

Dela detta inlägg