Kort om oss: Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. www.lantmannen.se

Lantmännen Cerealia är en del av Lantmännens livsmedelsdivision. Vi utvecklar, tillverkar och saluför ett brett sortiment av nyttiga och hälsosamma livsmedel med basen i lokalt odlat spannmål. Vår kärnverksamhet är spannmålsbaserade produkter, inklusive mjöl, müsli, knäckebröd, pasta och pannkakor, men vi tillhandahåller även färdigrätter, vegetariska livsmedel och drycker, och mycket mer. Kungsörnen, AXA, START, FINN CRISP, Amo, Regal, Gooh och GoGreen är exempel på våra varumärken, som har ett gemensamt mål; att göra positiv skillnad inom livsmedel!

Vårt hållbarhetsarbete: Våra ledord är Hållbarhet, Hälsa och Kvalitet!

Med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord arbetar Lantmännen med att ta ansvar för vår påverkan på människor och miljö, för att utveckla affärer som bidrar till en lönsam hållbar utveckling, och skapa ett livskraftigt lantbruk.

Vi på Lantmännen Cerealia tar vår del av ansvaret för hållbarhet som handlar om förtroende, omtanke och respekt. Förtroende för våra produkter – genom att ge konsumenter och kunder möjlighet att göra hållbara, hälsosamma och pålitliga val. Omtanke om miljön – genom att minska negativ miljöpåverkan i hela värdekedjan. Respekt i alla våra relationer – genom att bygga långsiktiga relationer och säkra arbetsplatser, både vad gäller affärspartners och medarbetare.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete: https://www.lantmannen.se/hallbar-utveckling/